INTERIOR DESIGN PLACEMENT

 • Dilpreet Kaur Vij - Monarch Inn (Yogesh Balpande)
 • Ankita Patil - Monarch Inn (Yogesh Balpande)
 • Sonali Goswami - Monika Patel Associates
 • Aakanksha Gajbhiye - Gandhi Associates
 • Sultan Ansari - Bhiwagade Architecture
 • Afrin Khan - Nimgade Associates
 • Jidgnyasa Khobragade - Design Workshop
 • Fazela Khan - Monarch Inn (YogeshBalpande)
 • Darakshan Khan - Shera Kamal
 • Vinit Bambal - Ashfak Ahmad Consultancy & Services Pvt. Ltd.
 • Arif Khan - Ashfak Ahmad Consultancy & Services Pvt. Ltd.
 • Shweta Bhutani - Ashfak Ahmad Consultancy & Services Pvt. Ltd.
 • Pankaj Takarkhede - Tenders
 • Shreejita Biswas - Shree Associates & Developers
 • Varsha Mulani - Shoaib Khan
 • Shubham Shriwas - Shoaib Khan
 • Jaya Khanchandani - Gajendra Tembhurne
 • Leena Khanchandani - Gajendra Tembhurne
 • Sneha Katariya - Gajendra Tembhurne
 • Satish Borkar - New Shelter Enterprises
 • Pravin Sarode - Gajendra Tembhurne

FASHION DESIGN PLACEMENTS

 • Rekha Chelwani - Faculty in Fashion Institute (Nasik)
 • Kiran Dudhani - Running Own Boutique ( Jaripatka )
 • Charusheela Bargat - Arvind Mill (Ahmedabad)
 • Priyanka Ghate - Raymonds Mill, Sausar
 • Rupali Ghonge - Raymonds Mill, Sausar
 • Priti Jain - Alpen Associates, Banglore
 • Rashmi Lavatre - Medical Textile LMH Hospital, Hingna
 • Priyanka Sonone - Lords Wear Pvt. Ltd.
 • Bushra Khatoon - Lords Wear Pvt. Ltd.
 • Shilpa Lautre - Merchandiser’s Raymonds, Sausar
 • Bhagyashree Kashyup - Richa Global Exports Pvt. Ltd.
 • Neelam Kumari - Trio Apparels, Banglore
 • Pooja Sharma - Trio Apparels
 • Bhagyashree Pendam - Weaver’s Service Centre
Navi Mumbai Center